Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne

 NEWS

Nocny pożar w Kłosach

W dniu 31.08.2014r. około godz. 2.25 nasza jednostka została powiadomiona o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Kłosy. Na miejsce akcji zostały skierowane jednostki OSP Rokity oraz OSP Czarna Dąbrówka. Jako pierwszy na miejscu pożaru przyjechał zastęp OSP Rokity.
WIĘCEJ NEWS
Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

 

Poszukujemy inwestorów
Gmina Czarna Dąbrówka poszukuje inwestorów do podjęcia działalności na naszym terenie w zakresie: budowy stacji
paliw i budowy siłowni fotowoltaicznych. Oferujemy wszelką pomoc administracyjną.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka - Jan Klasa

__________________________________________________________________________________________________

Warsztaty Rzemiosł Dawnych
Stowarzyszenie  Loko-Motywa  zaprasza na nieodpłatne Warsztaty Rzemiosł Dawnych. Niebawem zaczynamy atrakcyjne warsztaty w ramach realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Domu Pracy Twórczej i Rzemiosła Dawnego w Mikorowie”.


__________________________________________________________________________________________________

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Czarnej Dąbrówce
Przed obiektem Zespołu Szkół w Czarnej dąbrówce rozpoczęła się realizacja projektu "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół  w Czarnej Dąbrówce wraz z przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez nadanie mu dodatkowej funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej" w ramach środków PROW.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi w Wargowie
Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi w Sołectwie Wargowo w kierunku P. Okuniewskich. Pierwszy odcinek 400 mb. wyrównano nawierzchnię poprzez uzupełnienie ubytków i dziur kruszywem i zagęszczając  pozostały gorszy odcinek 300 mb. został wykonany z ułożenia podkładu  gruzobetonem dając mocną podstawę drogi na gruncie rodzimym.


__________________________________________________________________________________________________

Budowa przystani wodnej z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę zadania "Budowa przystani wodnej z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze "Jasień" oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury technicznej". Na ogólną kwotę  689.528,24 zł


__________________________________________________________________________________________________

Zagospodarowanie terenu miejscowości Jasień
Dobiega końca realizacja projektu ze środków PROW "Zagospodarowanie terenu miejscowości Jasień, nadanie mu funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej umożliwiającej rozwój innowacyjnych form turystyki", który realizowany jest przez Stowarzyszenie "Barwy Rokit". Projekt realizowany jest przed szkołą w Jasieniu zmieniając całkowicie otoczenie i estetykę  wejścia.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi
Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont  drogi w miejscowości Jerzkowice - w kierunku skrzyżowanie - pałac. Odcinek 250 mb. został pokryty kruszywem i uwałowany.


__________________________________________________________________________________________________

Bezpłatne porady prawne
W związku z realizacją projektu ,,Bliżej prawa. Sieć poradnictwa prawno- obywatelskiego w subregionie słupskim”, Fundacja ,,Parasol” informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Które odbędą się
18.09.2014 r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w godzinach 08/00 – 11/00. Rejestracja pod nr tel. 59 307-00-10
__________________________________________________________________________________________________


VI Turniej Osób Niepełnosprawnych
Dnia 15 września 2014 roku w Charbrowie, na stadionie sportowym, odbył się już VI Turniej Osób Niepełnosprawnych. Z roku na rok zyskuje on coraz większą popularność. Wśród uczestników były osoby niepełnosprawne, opiekunowie, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy.


__________________________________________________________________________________________________

Remont ciągu pieszo jezdnego w Nożynie
Zakończono realizację projektu pn. "Remont ciągu pieszo jezdnego" w miejscowości  Nożyno za kwotę  niemalże 400,- tyś zł. Projekt unijny został zrealizowany ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej.


__________________________________________________________________________________________________

Dożynki Gminne
Dnia 14 września 2014 r. odbyły się coroczne dożynki Gminy Czarna Dąbrówka. Gospodarzem dożynek w tym roku było Sołectwo Nożyno. Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Nożynie. Mszę celebrował dekanalny duszpasterz rolników ksiądz Bolesław Konewka wspólnie z ks. Mariuszem Łąckim z Rokit oraz ks. Antonim Stranc z Czarnej Dąbrówki.


__________________________________________________________________________________________________


 Modernizacja siedmiu oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka
To dla naszych szkół  gminy Czarna Dąbrówka niespotykany sukces i niezwykłe wydarzenie które w swojej historii do tej pory nigdy w takiej skali nie miało miejsca. Tym większy i ogromny dlatego że program finansowany jest w 100% ze środków unijnych.


__________________________________________________________________________________________________

Narodowe Czytanie
Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane "narodowym", aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi w Kleszczyńcu
Systematycznie od roku poprawiany jest stan drogi do P. Garstecki w miejscowości Kleszczyniec. ZGK wykonało kolejne prace na odcinku około 200 mb.  nawożąc gruzobeton i wałując nawierzchnię. Zabezpieczony został najgorszy odcinek drogi.


__________________________________________________________________________________________________

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozach
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej  przyznało dotację wspierającą naszą inwestycję budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kozy. Jest to kwota  105.500,- zł co stanowi 33% dofinansowania ogólnego kosztu  319.800,- zł. Oczekujemy  decyzji  co do wniosku  na pozostałą kwotę  kosztu budowy, który złożyliśmy do PROW.
__________________________________________________________________________________________________


Brązowy Medal Mikołaja Szczerby
W dniu 7 września 2014 r. na stadionie "ORZEŁ" w Warszawie, odbył się IX Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dla dzieci. Jedynym reprezentantem naszego powiatu był Mikołaj Szczerba uczeń klasy VI z Zespołu Szkół w Rokitach. Uczestnictwo w tych zawodach zapewnił sobie czerwcowym zwycięstwem w finałach ogólnopolskich w Łodzi.


__________________________________________________________________________________________________

Festyn Rodzinny w Rokitach
Dnia 6 września 2014 roku w Rokitach odbył się Festyn Rodzinny połączony z uroczystym oddaniem placu wiejskiego i przekazaniem jednostce OSP Rokity nowego samochodu bojowego. Festyn rozpoczął się od konkursów rywalizacyjnych (przeciąganie liny, bieg w worku) prowadzony przez ratowników z WOPR Siemirowice.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi w Nożynku
W miejscowości Nożynko, Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał dalszy remont drogi na odcinku 300 mb .  Prace polegały na ułożeniu na całości odcinka gruzobetonu i uwałowania nawierzchni. W ubiegłym roku droga na tym odcinku  została uprofilowana i przygotowana do obecnych prac. Koszt remontu został pokryty ze środków budżetu gminy.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi w Nożynie
Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont 200 metrowego odcinka drogi w miejscowości Nożyno. Prace obejmowały ułożenie nawierzchni z gruzobetonu, profilowanie i wałowanie. Prace sfinansowane zostały z funduszu sołeckiego.


__________________________________________________________________________________________________

Aktywizacja i Integracja społeczna osób bezrobotnych
Stowarzyszenie Loko-motywa od 2 sierpnia 2014r. realizuje projekt pod nazwą „Integrując – aktywizujemy w powiecie bytowskim” w ramach Programu Aktywizacja i Integracja społeczna osób bezrobotnych. Środki na realizację Projektu zapewnia Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie. Planowane zadanie obejmuje działaniami integracji społecznej 50 osób bezrobotnych z terenu powiatu bytowskiego.


__________________________________________________________________________________________________

Poszukujemy kierowców
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie informuje że ze względu na potrzebę zapewnienia w gminie Czarna Dąbrówka odpowiedniej liczby kursów poszukuje kierowców z uprawnieniami Kat D. Zgłoszenia proszę kierować do biura PKS Bytów  ul. Wybickiego 2 Tel: 59 822 22 38

__________________________________________________________________________________________________


Zakończenie Pleneru "Pejzaże Pomorza – Mikorowo Wioska Ziół i Kwiatów"
Dnia 2 września 2014roku w ogrodzie Sensorycznym w Mikorowie odbyła się uroczystość zakończenia pleneru artystycznego „Pejzaże Pomorza – Mikorowo Wioska Ziół i Kwiatów”. Uroczystość powiązana była z wystawą wykonanych prac oraz podsumowaniem dokonań artystów.


__________________________________________________________________________________________________

Wyjazd Teatru ,,Młodych Gotów" w Góry Stołowe
Teatr ,,Młodych Gotów" działający przy GCKiB w Czarnej Dąbrówce, a w którego szeregach działa młodzież z kilku zaprzyjaźnionych gmin, odwiedził ze swoim nowym widowiskiem ,,Mój Remus" Kotlinę Kłodzką. Wyjazd odbył się w dniach 20-25.08.2014 r. i był bardzo intensywny, ponieważ oprócz prezentacji spektaklu, połączony był ze zwiedzaniem Kotliny Kłodzkiej (jednego z najciekawszych miejsc w Polsce).


__________________________________________________________________________________________________

Odbiór budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Jasieniu
W dniu 31 sierpnia b.r.  odbył się ostateczny odbiór budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Jasieniu. Po dokonanej w ubiegłym roku inwestycji  skanalizowania miejscowości Łupawsko i Cole, ze względu na zwiększoną ilość ścieków niezbędna była modernizacja istniejącej oczyszczalni w Jasieniu.


__________________________________________________________________________________________________

Obóz finału Czwartków Lekkoatletycznych w Spale
Obóz odbył się w ostatnim tygodniu wakacji w dniach 23-30 sierpnia w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w miejscowości Spała, leżącej w województwie łódzkim.  Zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.


__________________________________________________________________________________________________

643 urodziny „Wojsława”
30 sierpnia 2014 roku w Mikorowie odbyły się 643 urodziny „Wojsława”. Były pokazy dawnych rzemiosł oraz strzelania z łuku,  odbyły się także warsztaty ceramiczne, tkackie i snycerskie. Ciekawostką imprezy był turniej łuczniczy i kramy twórców ludowych. Głowna część obchodów rozpoczęła się o godzinie 16:00 występami lokalnych artystów.


__________________________________________________________________________________________________

Zmiany PKS na trasie Bytów Lębork (ostatnie ustalenia)
Informuję iż porozumieliśmy się z firmą "BOGUŚ BUS" która obsłuży dowóz pasażerów-uczniów na trasie : Czarna Dąbrówka  /wyjazd przystanek główny 6:50  i dalszy kierunek na Kozin, Kozy, Mikorowo, Chlewnica. Miejsca odbioru przystanki autobusowe. Bilety miesięczne dla uczniów będą z ustawową zniżką. Powrót 15:20 spod dworca PKP. Bilety proszę nabywać w firmie BOGUŚ BUS.


__________________________________________________________________________________________________

Konkurs fotograficzny
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” serdecznie zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Jeziora i rzeki Pojezierza Bytowskiego w obiektywie”. Prace konkursowe oceniane będą w II kategoriach -rybactwo i wędkarstwo oraz krajobraz i turystka wodna. Termin nadsyłania prac: 1 sierpnia - 30 września 2014 r.


__________________________________________________________________________________________________

Zakup garażu blaszanego
Sołectwo Mikorowo w ramach funduszu sołeckiego na potrzeby sołectwa zakupiło garaż blaszany, który będzie służył do należytego przechowywania powierzonego sprzętu. Wartość zakupionego garażu to kwota 1 750 zł. Całość zadania została sfinansowana z funduszu sołeckiego.


__________________________________________________________________________________________________

Festyn Rodzinny w Bochowie
23 sierpnia 2014 roku w Bochowie odbył się coroczny festyn wiejski. Impreza, trwająca od godziny 17:00 do późnych godzin nocnych obfitowała w wiele atrakcji i niezwykłą atmosferę wspólnej zabawy. Festyn w tym roku rozpoczął się "I Biegiem Wolności" na dystansie 1500 metrów w którym uczestniczyli prawie wszyscy mieszkańcy Bochowa.


__________________________________________________________________________________________________

Impreza Dożynkowa w Kłosach
W sobotę 23 sierpnia 2014 roku odbyła się na placu wiejskim w Kłosach Impreza Dożynkowa, zorganizowana przez sołtysa wsi Jarosława Domaszka wraz z Radą Sołecką. Na imprezie bawili się mieszkańcy Kłosów i okolicznych wiosek oraz zaproszeni goście między innymi Wójt Gminy Jan Klasa z małżonką oraz Komendant Straży Pożarnej Andrzej Rusiecki.


__________________________________________________________________________________________________

Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego